Tel.: 02306-7633977

Rechtsanwalt M. Manka

polnisch sprechender Rechtsanwalt

adwokat prawa niemieckiego

polskojezyczny adwokat w Niemczech


Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht

specjalizacje:

prawo pracy
prawo ruchu drogowego
prawo podatkowe

prawo pracy

wypowiedzenie, nie zaplacone wynagrodzenie, umowa, urlop

Rechtsanwalt Manka jest “Adwokat specjalizujący się w prawie pracy”. Ten tytul jest oficjalnie przyznany przez izbe adwokacka.
W Niemczech, by zdobyć tytuł “Fachanwalt”, adwokat musi przejść przez dodatkowe szkolenie i egzamin w wybranej specjalizacji oraz posiadać odpowiednie doświadczenie praktyczne w danym obszarze prawa. “Fachanwalt für Arbeitsrecht”, czyli “Adwokat specjalizujący się w prawie pracy”, ma więc zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa pracy, co obejmuje kwestie takie jak umowy o pracę, prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, zwolnienia, odszkodowania czy negocjacje zbiorowe.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w kwestiach związanych z prawem pracy w Niemczech, taki specjalista będzie najlepszym wyborem, dzięki swojej głębokiej wiedzy i praktyce w tej dziedzinie.Dodatkowo, “Adwokat specjalizujący się w prawie pracy” będzie miał doświadczenie w reprezentowaniu zarówno pracowników, jak i pracodawców przed sądem pracy. Dzięki temu ma pełne zrozumienie dla obu stron i jest w stanie przewidzieć strategie oraz argumenty przeciwnika, co może być nieocenione w skomplikowanych sprawach sądowych.

Przy wyborze takiego specjalisty warto zwrócić uwagę na jego wcześniejsze osiągnięcia, opinie klientów oraz ewentualne publikacje w dziedzinie prawa pracy. Dobra reputacja, pozytywne rekomendacje od innych klientów oraz aktywne uczestnictwo w życiu naukowym (np. prowadzenie wykładów, publikowanie artykułów) to znaki rozpoznawcze kompetentnego adwokata.

Współpraca z “Adwokatem specjalizującym się w prawie pracy” może przynieść znaczące korzyści, zwłaszcza w skomplikowanych lub kontrowersyjnych sprawach. Profesjonalny i doświadczony adwokat nie tylko doradzi w kwestiach prawnych, ale także pomoże w negocjacjach i mediacjach, dążąc do rozwiązania konfliktu poza sądem, co często jest korzystniejsze i mniej kosztowne dla obu stron.

Podsumowując, jeśli masz do czynienia z problemami związanymi z prawem pracy w Niemczech, zwrócenie się do specjalisty w tej dziedzinie jest najrozsądniejszym krokiem. Jego wiedza i doświadczenie mogą być kluczem do sukcesu w Twojej sprawie.

Najczesciej mowi sie o:
wypowiedzenie, umowa o prace, odprawa pieniezna, oficjalne upomninie, referencje, czas probny, urlop, wynagrodzenie, umowa o prace na czas okreslony, czas pracy, mobbing, stopien niepelnosprawnosci, SOKA-Bau, Malerkasse

Kancelaria prowadzi obsługę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiadamy doświadczenie w reprezentacji pracowników, oraz pracodawców w negocjacjach układów zbiorowych pracy, sporach sądowych jak i pozasądowych z zakresu prawa pracy.

Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna obejmuje w szczególności:

– reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,

– pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych,

– ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,

– egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

– doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i

– najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,

– zatrudnianie osób niepełnosprawnych,

Niemcy, jako jedno z największych państw europejskich, posiada skomplikowany i dobrze rozwinięty system prawa pracy. Jego głównym celem jest zapewnienie sprawiedliwości i równowagi między pracodawcami a pracownikami. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd niemieckiego prawa pracy.

1. Podstawy prawne: Niemieckie prawo pracy opiera się głównie na Kodeksie cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) oraz na specyficznych ustawach dotyczących pracy, takich jak Bundesurlaubsgesetz (ustawa o urlopie) czy Kündigungsschutzgesetz (ustawa o ochronie przed zwolnieniem).

2. Rodzaje umów o pracę: W Niemczech rozróżnia się różne typy umów o pracę, w tym umowy na czas nieokreślony, na czas określony, a także umowy projektowe. Wszystkie one muszą spełniać określone wymogi formalne i zawierać pewne kluczowe elementy.

3. Czas pracy: Długość tygodnia pracy w Niemczech zwykle wynosi 40 godzin, choć może być różna w zależności od branży i umowy zbiorowej. Istnieją też ścisłe regulacje dotyczące nadgodzin, przerw oraz dni wolnych.

4. Urlop: Pracownicy w Niemczech mają prawo do co najmniej 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku przy pełnym wymiarze czasu pracy.

5. Ochrona przed zwolnieniem: Niemieckie prawo pracy oferuje pracownikom znaczącą ochronę przed zwolnieniem, zwłaszcza po okresie próbnym. Zwolnienia muszą być uzasadnione i oparte na konkretnych przesłankach.

6. Równe traktowanie i niedyskryminacja: W Niemczech obowiązuje zakaz dyskryminacji w miejscu pracy na podstawie płci, wieku, pochodzenia, orientacji seksualnej, przekonań religijnych i wielu innych czynników.

7. Przedstawicielstwo pracowników: Wielu pracowników w Niemczech reprezentowanych jest przez rady pracownicze oraz związki zawodowe, które odgrywają kluczową rolę w negocjacjach zbiorowych i podejmowaniu decyzji dotyczących miejsc pracy.

Podsumowanie: Niemieckie prawo pracy jest rezultatem długoletnich negocjacji i kompromisów między pracodawcami a pracownikami. Zapewnia ono szeroki zakres praw dla pracowników, jednocześnie dając pewność i elastyczność pracodawcom. Niemcy są przykładem tego, jak zaawansowany system prawny może wspierać zarówno interesy biznesowe, jak i prawa pracownicze.

prawo ruchu drogowego

sprawy wypadkowe, wypadki komunikacylne, odszkodowanie za szkody powypadkowe, odzszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, mandaty, zakaz prowadzenia pojazdu, naruszenie przepisow, przekroczenie predkosci, sprawy zwiazane z kupnem samochodu, gwarancja

Oferujemy Profesjonalną Pomoc Prawną w Dziedzinie Prawa Drogowego w Niemczech!

Witamy na naszej nowoczesnej stronie internetowej, poświęconej specjalistycznym usługom prawnym w zakresie prawa drogowego w Niemczech. Rechtsanwalt (Adwokat) Manka specjalizuje się w obszarze prawa drogowego i jest gotów świadczyć kompleksową pomoc prawną dla naszych klientów.

Czym się zajmujemy?

Nasz Fachanwalt (specjalizowany Adwokat) ds. Prawa Drogowego służy pomocą w przypadkach związanych z wypadkami drogowymi, mandatami, utratą punktów karnych oraz wszelkimi sprawami związanymi z ruchem drogowym. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznym umiejętnościom, możemy zapewnić skuteczną reprezentację prawną oraz doradztwo w trudnych sytuacjach.

Nasze Usługi:

1.    Odszkodowania za wypadki drogowe:

Pomagamy w uzyskaniu sprawiedliwego odszkodowania za wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z wypadków drogowych.

2.    Obrona przed mandatami i utratą punktów karnych:

Zapewniamy skuteczną obronę przed mandatami oraz pomagamy w uniknięciu utraty punktów karnych.

3.    Sprawy zwiazane z kupnem / sprzedaza samochodu

4.    Reprezentacja przed sądem:

Nasz adwokat oferuje profesjonalną reprezentację przed sądem w sprawach związanych z prawem drogowym.

Dlaczego My?
Doświadczenie: 

Rechtsanwalt (Adwokat) Manka ma wieloletnie (15 lat) doświadczenie w obszarze prawa drogowego od roku 2018 nosi tytul Fachanwalt für Verkehrsrecht (Adwokat specjalizowany w prawie ruchu drogowego)  .

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach związanych z prawem drogowym w Niemczech, skontaktuj się z nami już dziś. Nasz Fachanwalt jest gotów udzielić Ci kompleksowej pomocy i reprezentacji prawnej. Zaufaj profesjonalistom!

prawo karne

obrona w sprawach karnych i mandatowych

Prawo Karne w Niemczech to obszerny i złożony system norm i przepisów regulujących zachowania uznawane za przestępstwa. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów związanych z prawem karnym w Niemczech.

1. System Prawa Karnego: Niemieckie prawo karne opiera się na zasadzie legalności, co oznacza, że przestępstwo i kara za nie muszą być wyraźnie określone w ustawie. Warto również podkreślić zasadę domniemania niewinności, zgodnie z którą każdy jest uważany za niewinnego, dopóki jego winę nie udowodni się w postępowaniu sądowym.

2. Rodzaje Przestępstw: Prawo karne niemieckie obejmuje różnorodne rodzaje przestępstw, od drobnych wykroczeń po poważne przestępstwa. Klasyfikuje się je według ich charakteru i ciężkości, a kary są odpowiednio dostosowywane do popełnionego czynu.

3. Postępowanie Karnet: Postępowanie karne w Niemczech obejmuje szereg etapów, począwszy od dochodzenia przez organy ścigania, aż po proces sądowy. Obrona przed zarzutami jest jednym z kluczowych elementów, gdzie oskarżony ma prawo do profesjonalnej reprezentacji prawniczej.

4. Obrona w Prawie Karnym: W przypadku oskarżeń karnych, oskarżony ma prawo do obrony. Niemieckie prawo karne zapewnia zasady sprawiedliwego procesu oraz prawo do rzetelnej obrony. Adwokat specjalizujący się w prawie karnym pełni kluczową rolę w reprezentowaniu interesów oskarżonego przed sądem.

5. Alternatywne Sankcje: Niemieckie prawo karne przewiduje również alternatywne sankcje, takie jak kary grzywny, prace społeczne czy nadzór kuratorski. W zależności od rodzaju przestępstwa i okoliczności, sąd może zastosować sankcje dostosowane do sytuacji konkretnego oskarżonego.

Podsumowanie: Prawo Karne w Niemczech jest ważnym elementem systemu prawnego, mającym na celu ochronę społeczeństwa i jednocześnie szanującym prawa oskarżonych. Profesjonalna obrona prawna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sprawiedliwości i ochronie praw jednostki w kontekście postępowania karnego.

Bez względu na rodzaj oskarżenia, jesteśmy gotowi podjąć się Twojej sprawy i zapewnić skuteczną obronę.

Dlaczego Nas Wybrać?
1.    Doświadczenie w Prawie Karnym: Rechtsanwalt (Adwokat) posiada szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w obszarze prawa karnego, co pozwala nam skutecznie reprezentować naszych klientów.

2.    Indywidualne Podejście: Każda sprawa jest dla nas ważna. Oferujemy indywidualne podejście dostosowane do specyfiki Twojej sytuacji, zawsze z dbałością o najwyższe standardy etyki zawodowej.

3.    Skuteczna Obrona: Specjalizujemy się w skutecznej obronie przed wszelkimi zarzutami karnymi, od drobnych wykroczeń po poważne przestępstwa.

Nasze Usługi:
1.    Obrona w Sądzie: Reprezentacja przed sądem w sprawach karnych, zapewniająca pełne wsparcie i profesjonalną obronę.
2.    Zapewnienie Prawa do Obronności: Gwarantujemy, że Twoje prawa do obrony będą respektowane, a proces sądowy będzie przebiegał zgodnie z prawem.
3.    Negocjacje i Porady Prawne: Świadczymy również usługi negocjacyjne oraz udzielamy profesjonalnych porad prawnych w zakresie prawa karnego.

Skontaktuj Się z Nami:
Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji prawnej, skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi, by stanąć w Twojej obronie i zagwarantować sprawiedliwość. Twój spokój ducha jest dla nas priorytetem. Zaufaj naszemu doświadczeniu, skontaktuj się już dziś, a my pomożemy Ci pokonać wyzwania związane z prawem karnym.

prawo podatkowe

podatek VAT, podatek dochodowy, spor podatkowy

prawo cywilne

prawo rodzinne

rozwody, prawa rodzicielskie

Prawo Rodzinne w Niemczech: Kwestie Związane z Rodziną, Małżeństwem i Dziećmi

Prawo Rodzinne w Niemczech reguluje różnorodne aspekty życia rodzinnego, małżeńskiego oraz praw i obowiązków związanych z dziećmi. Oto kilka kluczowych elementów, które warto poznać.

1. Małżeństwo:
Niemieckie prawo rodzinne uregulowane jest m.in. przez Kodeks Cywilny (BGB). Określa ono prawa i obowiązki małżonków, zasady zawierania małżeństwa, a także procedury rozwodowe. Niemieckie prawo umożliwia zawieranie małżeństw cywilnych i kościelnych.

2. Rozwód:
Proces rozwodowy w Niemczech wymaga staranności i uwzględnienia wielu aspektów, takich jak podział majątku, alimenty, a także prawo do opieki nad dziećmi. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym.

3. Prawa i Obowiązki Rodziców:
Niemieckie prawo rodzicielskie precyzyjnie określa prawa i obowiązki rodziców wobec swoich dzieci. Zajmuje się kwestiami takimi jak prawo do opieki, władza rodzicielska, alimenty, a także kontakty z dziećmi po rozwodzie.

4. Alimenty:
Zobowiązania alimentacyjne są ściśle uregulowane przez niemieckie prawo rodzinne. Obejmują one nie tylko alimenty dla dzieci, ale także dla małżonków w przypadku rozwodu. Wysokość alimentów zależy od wielu czynników, takich jak zarobki, potrzeby finansowe oraz wiek dzieci.

5. Opieka nad Dziećmi:
Kwestie związane z opieką nad dziećmi po rozwodzie są szczególnie istotne. Niemieckie prawo dąży do zapewnienia dobra dziecka, a decyzje dotyczące opieki są podejmowane zawsze w oparciu o jego najlepsze interesy.

6. Adopcja:
Prawo rodzinne reguluje również kwestie związane z adopcją. Proces adopcyjny podlega ściśle określonym procedurom, a przyszli rodzice są poddawani szczegółowej ocenie ich zdolności do sprawowania opieki nad adoptowanym dzieckiem.

Podsumowanie:
Prawo Rodzinne w Niemczech ma na celu ochronę praw i interesów rodzin. W sytuacjach związanych z małżeństwem, rozwodem, dziećmi czy adopcją, skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym jest kluczowe dla osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania.

Zdajemy sobie sprawę, jak delikatne i ważne są sprawy związane z rodziną, dlatego nasz doświadczony prawnik rodzinny jest gotów służyć Ci kompleksową pomocą.

Dlaczego Wybrać Nas?

Specjalizacja w Prawie Rodzinnym: Nasz prawnik posiada bogate doświadczenie w obszarze prawa rodzinnego, co pozwala nam skutecznie reprezentować naszych klientów w różnorodnych sprawach związanych z rodziną.

Czułość na Potrzeby Rodziny: Jesteśmy świadomi, jak trudne mogą być sytuacje związane z małżeństwem, rozwodem, opieką nad dziećmi czy alimentami. Dlatego nasze podejście opiera się na zrozumieniu i czułości.

Indywidualne Podejście: Każda rodzina i sytuacja są unikalne. Dlatego oferujemy spersonalizowane podejście, dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb i oczekiwań.

Nasze Usługi:

Rozwody: Zapewniamy kompleksową obsługę rozwodów, w tym podział majątku, ustalanie alimentów oraz opieki nad dziećmi, zawsze z uwzględnieniem Twoich interesów.

Sprawy Rodzicielskie: Pomagamy w regulowaniu kwestii związanych z prawami rodzicielskimi, opieką nad dziećmi oraz ustalaniem kontaktów z dziećmi.

Alimenty: Udzielamy wsparcia w kwestiach alimentacyjnych, zarówno dla dzieci, jak i małżonków, dbając o uczciwe i adekwatne rozwiązania.

Skontaktuj się z Nami:

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego w Niemczech, skontaktuj się z nami już dziś. Nasz prawnik rodzinny jest gotów służyć Ci wsparciem i reprezentacją prawna. Z nami Twoje prawa rodzinne są w bezpiecznych rękach!

Zaufaj profesjonalistom, którzy zrozumieją Twoje potrzeby. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc, jakiej potrzebujesz.

 

Rechtsanwalt Manka Lünen

Zapraszam

E-Mail:

kanzlei@ra-manka.de

Adresse:

Münsterstraße 51
44534 Lünen

Kontaktdaten für ihr Handy, bitte scannen.

Mozliwosci parkowania przed budynkiem albo przed dworcem.

Wejscie znajduje sie z boku budynku.

Kontakt

  Sie erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden und sind mit einer Kontaktaufnahme mit Ihnen einverstanden. Das Einverständnis können Sie jederzeit widerrufen durch eine Mitteilung per Fax, Brief oder Email. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie auf der Seite Datenschutz

  Mir ist die Widerrufsbelehrung unter www.rechtsanwalt-manka.de/widerruf bekannt. In Kenntnis der vorste­henden Widerrufs­be­lehrung verlange ich als Auftraggeber ausdrücklich, dass Rechts­anwalt Matthias Manka mit seiner Leistung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Mir ist bekannt, dass ich bei Widerruf bereits erbrachte Leistungen zu bezahlen habe und bei vollständiger Vertrags­er­füllung durch den Rechts­anwalt mein Widerrufsrecht verliere.

  AntiSpam:

  Termin online
   zapoznałem się Polityka Prywatności i wyrażam zgodę na:
   na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania:
   Sie erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden und sind mit einer Kontaktaufnahme mit Ihnen einverstanden. Das Einverständnis können Sie jederzeit widerrufen durch eine Mitteilung per Fax, Brief oder Email. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie auf der Seite Datenschutz

   Mir ist die Widerrufsbelehrung unter www.rechtsanwalt-manka.de/widerruf bekannt. In Kenntnis der vorste­henden Widerrufs­be­lehrung verlange ich als Auftraggeber ausdrücklich, dass Rechts­anwalt Matthias Manka mit seiner Leistung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Mir ist bekannt, dass ich bei Widerruf bereits erbrachte Leistungen zu bezahlen habe und bei vollständiger Vertrags­er­füllung durch den Rechts­anwalt mein Widerrufsrecht verliere.

   AntiSpam: